About US

Fair Back Artheon

Fair Back Artheon (hierna te noemen Artheon) is een concept binnen Fair Back Foundation. Fair Back Foundation is de moederorganisatie waaronder zowel Artheon als Fair Back Kringloop valt.

Artheon wordt gerealiseerd in het filiaal van de Kringloop en krijgt haar eigen afdeling op de bovenverdieping.

Een Koffiehuis zal deel uitmaken van de winkel/galerie en zal dienst doen als ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers.

Artheon gaat zich bezighouden met het tentoonstellen en te koop aanbieden van recyclekunst.  De recyclekunst die Artheon wil aanbieden zal voornamelijk functioneel van aard zijn en wordt gefabriceerd  door kunstenaars die verbonden zijn aan Artheon. In de totstandkoming van hun werk wordt gebruik gemaakt van gerecyclede materialen.

Op deze wijze dragen zowel de kunstenaars als Artheon een steentje bij aan het verduurzamen van de wereld.

MISSIE EN VISIE ARTHEON

Moederstichting Fair Back Foundation heeft een sprekend uitgangspunt waar zowel de Kringloop als Artheon onder optreden;

‘’Wees de verandering die je in de wereld wil zien.’’ 

Deze wijsheid van Mahatma Gandhi vormt onze inspiratie.

Missie: Artheon wil mensen enthousiasmeren tot een actieve(re) deelname (participatie) aan een duurzame wereld.

Visie: Een duurzame wereld nastreven voor onze huidige en toekomstige generaties heeft wellicht iets nobels maar is tegelijkertijd een noodzaak.

Artheon maakt de koppeling creativiteit met duurzaamheid en biedt een platform voor kunstenaars en creatievelingen.

Lees meer over Fair Back Hier